Disclaimer

  1. De inhoud van onze online magazines is afkomstig van openbare informatie geplaatst door organisaties op Facebook. Het eigendom van die informatie ligt bij hen. Zij zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud.
  2. Wij brengen bovengenoemde Facebook-informatie bij elkaar d.m.v. de officiële, technische koppeling van Facebook zelf. Akkoord daarvoor geeft een ieder bij het aanmaken van een Facebook-account.
  3. Wij zijn niet aansprakelijk voor een eventueel technisch probleem bij Facebook.
  4. Wij hebben het recht een organisatie te weigeren op onze website, zonder opgave van reden.
  5. Lokaalvandaag.nl is een creatie van internetbureau Webbick en is geregistreerd bij het BOIP.
  6. Heeft u een vraag of wilt u als organisatie niet getoond worden op lokaalvandaag.nl, neem dan contact met ons op. Ook als u eventueel een bericht als kwetsend ervaart.